FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब. २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन सम्बन्धमा । ७९/८० 01/29/2023 - 15:33 PDF icon स्वत प्रकाशन मल्लरानी गा पा - 2.pdf
आ.ब. २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिक स्वत प्रकाशन सम्बन्धमा । ७९/८० 10/21/2022 - 10:33 PDF icon docs_20221103_0001.pdf
स्थानीय पाठ्यक्रम ६-८ मल्लरानी गाउँपालिका प्यूठान । ७९/८० 08/21/2022 - 10:26 PDF icon स्थानीय पाठ्यक्रम ६-८ मल्लरानी गाउँपालिका प्यूठान.pdf
स्थानीय पाठ्यक्रम १-५ मल्लरानी गाउँपालिका प्यूठान । ७९/८० 08/21/2022 - 10:25 PDF icon स्थानीय पाठ्यक्रम १-५ मल्लरानी गाउँपालिका प्यूठान.pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना प्रतिवेदन २०७८ ७८-७९ 07/01/2022 - 15:59 PDF icon Revenue Plan - Mallarani (1).pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिका समावेशीकरण रणनीति २०७८ ७८-७९ 07/01/2022 - 11:09 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा समामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७८.pdf
खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना (WASH PLAN), २०७७ ७६/७७ 06/25/2020 - 00:00 PDF icon खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना (WASH PLAN), २०७७.pdf
गाउँपालिकाकाे जनसंख्या तथा सामाजिक अवस्था सम्बन्धि अध्यावधिक वस्तुस्थिति विवरण २०७६ ७६/७७ 02/14/2020 - 12:45 PDF icon मल्लरानी गाउँपालिका वस्तुगत विवरण 2076.pdf
कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविवरण ७६/७७ 01/02/2020 - 13:53 PDF icon कार्यविवरण.pdf
मल्लरानी गाउँपालिकाकाे प्राेफाइल, २०७५ ७४/७५ 08/30/2018 - 11:49 PDF icon मल्लरानी गा.पा. profile 2075.pdf

Pages

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू