FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब. २०८०/८१ को द्बितीय त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण । ८०/०८१ Wednesday, April 10, 2024 - 15:40 PDF icon १ नं वडा दोस्रो किस्ता _20240410_0001.pdf, PDF icon २ नं वडा दोस्रो किस्ता _20240410_0001.pdf, PDF icon 3नं वडा दोस्रो किस्ता _20240410_0001.pdf, PDF icon ४ नं वडा दोस्रो किस्ता _20240410_0001_2.pdf, PDF icon ५ नं वडा दोस्रो किस्ता _20240410_0001_1.pdf
आ.ब. २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण । ८०/०८१ Wednesday, April 10, 2024 - 15:37 PDF icon १ नं वडा पहिलो किस्ता _20240410_0001_2.pdf, PDF icon २ नं वडा पहिलो किस्ता _20240410_0001.pdf, PDF icon ३ नं वडा पहिलो किस्ता _20240410_0001_4.pdf, PDF icon ४ नं वडा पहिलो किस्ता _20240410_0001_3.pdf, PDF icon ५ नं वडा पहिलो किस्ता _20240410_0001_1.pdf
आ.ब. २०७९/०८० को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण । ७९/८० Thursday, July 6, 2023 - 14:29 PDF icon 1 no ward varpay _20230706_0001.pdf, PDF icon 2 no ward varpay _20230706_0001.pdf, PDF icon 3 no ward ko varpay_20230706_0001.pdf, PDF icon 4 no ward varpay_20230706_0001.pdf, PDF icon 5 no ward varpay_20230706_0001.pdf
आ.ब. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण । ७९/८० Monday, April 24, 2023 - 15:55 PDF icon 1 no ward sa su 3 kissta _20230423_0001.pdf, PDF icon 2 no ward sa su 3 kissta _20230423_0001.pdf, PDF icon 3 no ward sa su 3 kissta _20230423_0001.pdf, PDF icon 4 no ward sa su 3 kissta _20230423_0001.pdf, PDF icon 5 no ward sa su 3 kissta _20230423_0001.pdf
आ.ब २०७९/०८० को दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको नामावली । ७९/८० Monday, February 6, 2023 - 16:04 PDF icon 3 no ko 2nd kissta _20230206_0001.pdf, PDF icon 4 no ko 2nd kissta _20230206_0001.pdf, PDF icon 2 no ko 2nd kissta _20230206_0001.pdf, PDF icon 5 no ko 2nd kissta _20230206_0001.pdf, PDF icon 1 no ko 2nd kissta _20230206_0001.pdf
आ.ब. २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण । ७९/८० Sunday, November 6, 2022 - 00:00 PDF icon 3 no 1st kissta_20230104_0002.pdf, PDF icon 4 no 1st kissta_20230104_0001.pdf, PDF icon 2 no 1st kissta_20230104_0001.pdf, PDF icon 5 no 1st kissta_20230104_0001.pdf, PDF icon 1 no 1st kissta _20230104_0001.pdf
आ.ब. २०७८/०७९ चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको सूची । ७८-७९ Sunday, July 10, 2022 - 17:17 PDF icon १ नं भरपाइ चौथो किस्ता.pdf, PDF icon 2 नं भरपाइ चौथो किस्ता.pdf, PDF icon 3 नं भरपाइ चौथो किस्ता.pdf, PDF icon 4 नं भरपाइ चौथो किस्ता.pdf, PDF icon 5 नं भरपाइ चौथो किस्ता.pdf
आ.ब. २०७८/०७९ तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको सूची ७८-७९ Friday, April 15, 2022 - 17:32 PDF icon वडा नं १.pdf, PDF icon वडा नं २.pdf, PDF icon वडा नं ३.pdf, PDF icon वडा नं ४.pdf, PDF icon वडा नं ५.pdf
आ.ब. २०७८/०७९ दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्रहीहरुको विवरण । ७८-७९ Thursday, January 20, 2022 - 12:50 PDF icon वडा नं ५.pdf, PDF icon वडा नं ४.pdf, PDF icon वडा नं ३.pdf, PDF icon वडा नं २.pdf, PDF icon वडा नं १.pdf
बैँक मार्फत वितरण गरिने आ.ब. २०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको नामावली । ७८-७९ Monday, October 25, 2021 - 17:23 PDF icon वडा नं १.pdf, PDF icon वडा नं २.pdf, PDF icon वडा नं ३.pdf, PDF icon वडा नं ४.pdf, PDF icon वडा नं ५.pdf

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू