FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारी पुरस्कार तथा सम्मान मापदण्ड २०७८ ७८-७९ 09/19/2021 - 00:00 PDF icon कर्मचारी पुरस्कार तथा सम्मान मापदण्ड २०७८.pdf
मल्लरानी गाउँपालिका को आर्थिक ऐन २०७८ । ७७/७८ 07/16/2021 - 11:22 PDF icon मल्लरानी गाउँपालिका को आर्थिक ऐन २०७८.pdf
मल्लरानी गाउँपालिका को विनियोजन ऐन २०७८ । ७७/७८ 07/14/2021 - 11:38 PDF icon मल्लरानी गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७८.pdf
मल्लरानी गाउँपालिकाको विद्धुतीय हाजिरी सञ्चालन निर्देशिका २०७८ ७७/७८ 06/21/2021 - 16:36 PDF icon mallarani e attendance.pdf
मल्लरानी गाउँपालिकाको क्षमता विकास कार्ययोजना २०७७/०७८ । ७७/७८ 04/17/2021 - 12:30 PDF icon क्षमता विकास कार्ययोजना २०७७०७८.pdf
मल्ल्लरानी गाउँपालिकाको घर नक्सा अभिलेखिकरण कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 01/06/2021 - 12:26 PDF icon घर नक्सा अभिलेखिकरण कार्यविधि २०७८.pdf
मर्मत संभार कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/29/2020 - 11:04 PDF icon CamScanner 09-25-2022 12.07.pdf
माल्लरानी गाउँपालिकाको आ ब २०७७/०७८ को आर्थिक ऐन ७६/७७ 06/25/2020 - 12:07 PDF icon आर्थिक ‌ऐन २०७७।०७८.pdf
मल्लरानी गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ७५/७६ 04/01/2020 - 09:12 PDF icon मल्लरानी गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 04/01/2020 - 09:12 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू