FAQs Complain Problems

समाचार

मल्लरानी गाउँपालिका अन्तर्गतका विधालयहरूकाे विवरण

विधालयकाे नाम ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल फाेटाे Location Map
श्री महेन्द्र मा.वि मल्लरानी गा.पा वडा नंं ४, खलंगा 086420063

जनता मा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं १ लुक्का साेलहाल्ना, प्यूठान 9866975687
अमर मा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं २, चुँजा प्यूठान 9857833184
शारदा मा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं ३, चाैरपानी प्यूठान 9841493263
भानुभक्त मा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं ३ बर्बाेट प्यूठान 9847821279
जनजागृती मा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं ४, कसेरी प्यूठान 9847820640
सरस्वती आ.बि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं ३, बन्चरे प्युठान ९८४७८३९४२३
भुमिबिकाश आ.बि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं ५, शरंकोट ९८४७८६०८९९
खलंगा आ.बि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं ४, खलंगा प्युठान ९८४७८२०१७१
जनकल्याण आ.बि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं ३ ९८४७८३८३८५

Pages

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू