FAQs Complain Problems

मल्लरानी गाउँपालिका अन्तर्गतका विधालयहरूकाे विवरण

विधालयकाे नाम ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल फाेटाे Location Map
श्री महेन्द्र मा.वि मल्लरानी गा.पा वडा नंं ४, खलंगा 086420063

जनता मा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं १ लुक्का साेलहाल्ना, प्यूठान 9866975687
अमर मा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं २, चुँजा प्यूठान 9857833184
शारदा मा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं ३, चाैरपानी प्यूठान 9841493263
भानुभक्त मा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं ३ बर्बाेट प्यूठान 9847821279
जनजागृती मा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं ४, कसेरी प्यूठान 9847820640
सरस्वती आ.बि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं ३, बन्चरे प्युठान ९८४७८३९४२३
भुमिबिकाश आ.बि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं ५, शरंकोट ९८४७८६०८९९
खलंगा आ.बि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं ४, खलंगा प्युठान ९८४७८२०१७१
जनकल्याण आ.बि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं ३ ९८४७८३८३८५
जनज्वती प्रा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं 9844950833
पालुशिद्द प्रा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं २, खरिन्डाडा प्यूठान 9847970991
सरस्वती प्रा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं 9847380872
जगदम्बा प्रा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं २ 9847132030
खड्गेश्वरी प्रा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं 9847901494
जनकल्याण प्रा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं 9847815863
जनजागृती प्रा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं 9860753800
अमर प्रा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं 9847820411
भैरवनाथ प्रा.वि. मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं 9857833834
मल्लरानी इङ्लिस बाेर्डिङ स्कूल मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं ४, खलंगा प्युठान 9857833745
बाल विकास प्रा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं ३, बुकेनी प्यूठान 9748504065

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू