FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रम

७९/८० 06/28/2022 - 14:49 PDF icon मल्लरानी गाउँपालिका आ.ब. २०७९.०८० को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

प्रेस विज्ञप्ती ।

७८-७९ 06/27/2022 - 19:49

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम ।

७९/८० 06/27/2022 - 11:28 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७९।८०.pdf

मल्लरानी गाउँपालिका को आर्थिक ऐन २०७८ ।

७७/७८ 07/15/2021 - 11:11 PDF icon मल्लरानी गाउँपालिका को आर्थिक ऐन २०७८.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 07/15/2021 - 06:26 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम आ.ब. २०७८.०७९.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राजश्व अनुमान विवरण ।

७७/७८ 06/25/2021 - 13:01 PDF icon mallarlani gaupalika.pdf

मल्लरानी गाउँपालिकाको आ.ब २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 06/25/2021 - 12:01 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७८।०७९.pdf

आ व २०७८/०७९ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ।

७७/७८ 05/30/2021 - 19:40 PDF icon budget in province and local 2078-079(1).pdf

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय व्ययको जानकारी वक्तव्य ।

७७/७८ 05/30/2021 - 14:24 PDF icon _बजेट ___ 2078.pdf

मल्लरानी गाउँपालिकाको आ ब २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

७६/७७ 06/26/2020 - 15:00 PDF icon वार्षिक कार्यक्रम २०७७।०७८.pdf

Pages

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू