FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ व २०७८/०७९ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ।

७७/७८ 05/30/2021 - 19:40 PDF icon budget in province and local 2078-079(1).pdf

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय व्ययको जानकारी वक्तव्य ।

७७/७८ 05/30/2021 - 14:24 PDF icon _बजेट ___ 2078.pdf

मल्लरानी गाउँपालिकाको आ ब २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

७६/७७ 06/26/2020 - 15:00 PDF icon वार्षिक कार्यक्रम २०७७।०७८.pdf

नीति तथा कार्यक्रम मल्लरानी गाउँपालिका २०७७।०७८

७५/७६ 06/21/2020 - 11:29 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७७।०७८.pdf

आ.ब २०७७/०७८ काे मल्लरानी गाउँपालिकाकाे शशर्त तर्फकाे बजेट तथा कार्यक्रम ।

७५/७६ 06/05/2020 - 16:20 PDF icon SuTRA __ रकमान्तर.pdf

आ.बा २०७६/०७७ को याेजना तथा कार्यक्रम अनुसारकाे विनियाेजित बजेट ।

७६/७७ 07/16/2019 - 16:16 PDF icon 1579247890605_Yojana Book of Mallarani.pdf

आ.बा २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम ।

७५/७६ 06/26/2019 - 15:18 PDF icon Mallarani Gaunpalika budget Final 2076.77 final.pdf

मल्लरानी गा.पा काे श्रोतगत बजेट बिनियोजन संशाेधित, (मितिः ०७५।०७।०८ काे गाउँसभा बाट)

७५/७६ 10/26/2018 - 10:28 PDF icon SUTRA __ श्रोतगत बजेट बिनियोजन.pdf

मल्लरानी गाउँपालिकाकाे आ.ब. २०७५/०७६ काे बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/19/2018 - 14:15 PDF icon मल्लरानी गाउँपालिकाकाे बजेट तथा कार्यक्रम pdf.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ काे प्रदेश नं. ५ बजेट ।

७५/७६ 06/18/2018 - 13:02 PDF icon Final Redbook 2075_76_1529056941.pdf

Pages

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू