FAQs Complain Problems

समाचार

मल्लरानी गाउँपालिका अन्तर्गतका विधालयहरूकाे विवरण

विधालयकाे नाम ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल फाेटाे Location Map
जनज्वती प्रा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं 9844950833
पालुशिद्द प्रा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं २, खरिन्डाडा प्यूठान 9847970991
सरस्वती प्रा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं 9847380872
जगदम्बा प्रा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं २ 9847132030
खड्गेश्वरी प्रा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं 9847901494
जनकल्याण प्रा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं 9847815863
जनजागृती प्रा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं 9860753800
अमर प्रा.वि मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं 9847820411
भैरवनाथ प्रा.वि. मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं 9857833834
मल्लरानी इङ्लिस बाेर्डिङ स्कूल मल्लरानी गाउँपालिका वडा नंं ४, खलंगा प्युठान 9857833745

Pages

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू