FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब. २०७९।०८० को वार्षिक प्रगती समिक्षा प्रतिवेदन । ८०/०८१ Thursday, July 20, 2023 - 15:13 PDF icon बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन २०७९।०८०.pdf
आ.ब. २०७८/०७९ को वार्षिक प्रगती समिक्षा प्रतिवेदन । ७९/८० Wednesday, October 12, 2022 - 14:16 PDF icon प्रगती प्रतिवेदन 2078.079 (Autosaved).pdf
हिंसा पिडित महिला तथा किशोरी अल्पकालिन सेवा केन्द्रको आ.ब. २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन । ७८-७९ Wednesday, August 3, 2022 - 10:59 PDF icon Mallarani RM_20220803_0001.pdf
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको आ.ब. २०७८/०७९ को वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन । ७८-७९ Sunday, July 31, 2022 - 15:52 PDF icon Mallarani RM_20220731_0001.pdf
आ.ब. २०७८/०७९ को गरिवी निवारणका लागी लघु उद्यम कार्यक्रम मेड्पा वार्षिक प्रतिवेदन । ७८-७९ Monday, July 4, 2022 - 10:30 PDF icon CamScanner 07-11-2022 11.18.pdf
आ व २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन । ७८-७९ Monday, August 2, 2021 - 00:00 PDF icon Annual book mallarani.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को वार्षिक सूचना सार्वजनिक गरिएको बारे । ७६/७७ Friday, July 31, 2020 - 11:25 PDF icon मल्लरानी सूचना शाखा.pdf

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू