FAQs Complain Problems

यस मल्लरानी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुपमा सरुवा भई आउनु हुने श्री गीर बहादुर सेजुवालज्यू लाई गरिएको स्वागत कार्यक्रम।