FAQs Complain Problems

निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्ने बारे सूचना ।

स्थानीय सदस्य निर्वाचन २०७९ को गाउँ कार्यपालिका उम्मेदवार भइ कानुनले तोकेको समयावधि ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारहरुको नाउँमा सात दिन भित्र सफाई सहितको स्पष्टिकरण पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू