FAQs Complain Problems

कार्यालय व्यवस्थापन तालिममा सहभागी सहायक कर्मचारीहरू संगै कार्यालय प्रमुख र विभिन्न विभागका कर्मचारीहरूद्वारा प्रशिक्षण दिँदै ।