FAQs Complain Problems

समाचार

जनस्वास्थ्य कार्यालय प्यठान द्वारा गाउँपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्था मल्लरानी गाउँपालिकालाइ हस्तान्तरण

स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे "स्वास्थ्य संस्थाहरूकाे हस्तान्तरण निर्देशिका, २०७४" बमाेजिम नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, प्यूठान अन्तर्गत रहेका देहाय बमाेजिमका स्वास्थ्य संस्थाहरू मल्लरानी गाउँपालिकालाइ हस्तान्तरण :
१. चुँजा स्वास्थ्य चाैकी
२. धरमपानी स्वास्थ्य चाैकी
३. सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ धरमपानी
४. खलंगा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
५. खैरा स्वास्थ्य चाैकी

आर्थिक वर्ष:

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू