FAQs Complain Problems

किसान सूचिकरण कार्यक्रम प्रयोगात्मक परिक्षा २०७९

किसान सूचिकरण कार्यक्रम प्रयोगात्मक परिक्षा २०७९

.............................................................................

कम्तिमा १० जना किसानको विवरण अनिवार्य राख्नुहोला ।

कुल पूर्णाङ्क ३० अंक

उर्तिण हुनको पूर्णङ्को ५० प्रतिशत अंक अनिवार्य प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

समयः ३० मिनेट

प्रश्नावलीको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

http://bitly.ws/CcHu

Document Type Upload:

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू