FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.बा २०७६/०७७ बिनियोजन ऐन २०७६ । ७६/७७ 07/17/2019 - 14:51 PDF icon biniyojan ain 2076.pdf
आ.बा २०७६/०७७ को आर्थिक ऐन २०७६ । ७६/७७ 07/17/2019 - 14:49 PDF icon Arthik aain 2076.077.pdf
मल्लरानी गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2075 ७५/७६ 02/27/2019 - 12:12 PDF icon मल्लरानी गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2075.pdf
बाल गृह सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/27/2019 - 12:10 PDF icon बाल गृह सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf
बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि२०७५ ७५/७६ 02/27/2019 - 12:08 PDF icon बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि२०७५.pdf
सडक बालबालिका व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/27/2019 - 12:08 PDF icon सडक बालबालिका व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५ .pdf
मल्लरानी गाउँपालिकाकाे विनियोजन एेन, २०७५ ७५/७६ 08/05/2018 - 12:39 PDF icon विनियाेजन एेन २०७५.pdf
मल्लरानी गाउँपालिकाकाे अर्थिक एेन, २०७५्/०७६ ७५/७६ 07/25/2018 - 13:09 PDF icon aarthik an mallarani Rm 2075.076 pdf.pdf
मल्लरानी गाउपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना निर्देशिका ७४/७५ 04/03/2018 - 10:48 PDF icon मल्लरानी गाउपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना निर्देशिका.pdf
मल्लरानी गाउपालिकाको प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधी, २०७४ ७४/७५ 04/03/2018 - 10:41 PDF icon मल्लरानी गाउपालिकाको प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधी, २०७४.pdf

Pages

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू